Drezurní soustředění s Tamirem Levitanem 2.8.2014

06.08.2014 09:22

     Prvním srpnovým výjezdem bylo soustředění s izraelským drezurním trenérem Tamirem Levitanem, který nasbíral své četné jezdecké zkušenosti z angažmá v předních britských a německých stájích.

     Celé soustředění probíhalo v angličtině, pro méně zdatné angličtináře byl k dispozici překladatel. K vidění bylo široké spektrum jezdců i koní řešících různá výcviková úskalí. Za Statek Dvůr Trnová se soustředění účastnila (snad jen prozatím) pseudodrezurní dvojice Kristina a Hebe.

     Po poněkud nesmělém začátku, kdy se Kristina nebyla schopná vyjádřit, na čem přesně by chtěla pracovat, protože jí přijde, že potřebuje pracovat na všem, se Tamir nakonec rozhodl trénink zaměřit na zlepšení prostupnosti koně, zlepšení kmihu, rychlosti reakce na pobídky a dostání koně před holeň s vyklenutým a pracujícím hřbetem. Na dvojici vyšel poněkud nešťastný čas – 11-12 h, tedy kůň i jezdec se smažili na jízdárně pod neúprosným letním sluncem a po chvíli z obou lilo jako z konve. První část tréninku se nesla v duchu zlepšení kmihu a jeho udržení. Tamir od dvojice vyžadoval rychle za sebou jdoucí přechody krok-klus, klus-cval, krok-cval, přičemž již první krok měl být výrazný, s energickým vykročením vpřed. Vůbec nevadilo, že kůň z počátku „vyletěl“, důležitější v tu chvíli byla rychlá a energická reakce. Následoval další úkol, a to udržení koně na stálém přilnutí i mezi přechody bez toho, aby kůň při přechodu zvedl hlavu, prohnul tak hřbet a došlo, byť dočasné, ztrátě přilnutí. Poté přišlo na řadu zmenšování kruhu cvikem ustupování na holeň v klusu a cvalu s následným opětovným zvětšováním od vnitřní holeně. Úkolem bylo udržet při tom kmih, přilnutí a zvýšit prostupnost koně a jeho elasticitu. Dvojice ani na chvíli nezahálela, v rámci jednotlivých chodů měla měnit ruch, tedy střídala více shromážděný klus/cval se středním. Trenér při tom připomínal, že střední klus či cval není o tom jet rychleji vpřed, ale „cover more ground“. Jezdkyně dostala za bojový úkol srovnat svou přirozenou křivost na pravou stranu a pracovat na tom, aby se v sedu méně „přizpůsobovala koni“, a naopak požadovala od Hebeho, aby se on více přizpůsobil jí. Jinými slovy je potřeba zlepšit nesení koně. Dále má zapracovat nesení rukou. Vzhledem k tomu, že je Hebe přirozeně velmi koukavý kůň a měl neustálé tendence pokukovat, co se děje kolem něj, má jezdkyně koně během práce více zaměstnávat různými drobným úkoly, aby kůň neměl čas řešit, co se děje kolem.

     Celkové zhodnocení bylo, že dvojice vypadá „nice together“, jen je potřeba „polish“ celkové předvedení a může směle vyrazit na závody. 

 

—————

Zpět